ETV2_10 Etická výchova 2

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
léto 2015
Rozsah
0/2. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Chovancová (přednášející)
Mgr. Miroslava Petřeková (přednášející)
Mgr. Zdislava Vyvozilová (přednášející)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ETV2_10/ETV_Chasop: St 14:25–15:55 relax, P. Chovancová, M. Petřeková
ETV2_10/ETV_Soh_Chas: St 16:10–17:50 relax, M. Petřeková, Z. Vyvozilová
Předpoklady
ETV1_10 Etická výchova
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Etická výchova je multidisciplinární obor. Jejím cílem je výchova člověka jako osobnosti ochotné a schopné pomáhat druhým bez toho, aby za tento skutek očekávala odměnu. Výuka probíhá interaktivní formou kde projdeme různými tématy a aktivitami, které mají pomoci člověku dosáhnout prosociálnosti. Cílem etické výchovy je: 1. vést a vychovat osobnost, která má svou identitu, je sama sebou 2. má pozitivní vztah k životu a lidem, spojený se zdravou kritičností 3. její jednání vychází z osobního přesvědčení a vnitřního přijetí etických norem, vyplývajících z univerzální solidarity a spravedlnosti 4. má zralý morální úsudek, opírající se o všeobecné mravní zásady, proto e schopná správně reagovat i v neočekávaných a složitých životních situacích 5. charakterizuje ji spojení správného myšlení a jednání 6. jedná nejen v souladu se svými zásadami, ale i s citovým nasazením Základní témata jsou: 1. komunikace 2. důstojnost lidské osoby 3. pozitivní hodnocení druhých 4. tvořivost a iniciativa 5. vyjádření a komunikace citů 6. empatie 7. asertivita 8. reálné a zobrazené vzory 9. přátelství, pomoc, spolupráce 10. komplexní prosociálnost V letním semestru pokračuje výuka podle "schodů" v základních tématech.
Metody hodnocení
80% aktivní účast ve výuce Jak uvádím v textu anotace, je nezbytná otevřená účast v jednotlivých aktivitách, bez tohoto prvku se předmět stává minimálně užitečný. Proto, pokud chcete získat zápočet, je nutná aktivita, která bude hodnocena jak v průběhuá aktivit, tak při hodnocení jejich průběhu a hledání odpovědí na otázky, které v souvislosti s rozvíjenou oblastí souvisí. Písemně zpracovaná nebo ústně prezentovaná hodnotová reflexe na závěr každého tématu (forma - písemná či ústní bude upřesněna učitelem u každého tématu)
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013, léto 2014, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019.
  • Statistika zápisu (léto 2015, nejnovější)
  • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/leto2015/ETV2_10