ENO4_C213 Ekonomika neziskových organizací 4

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
léto 2019
Rozsah
1/0. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Ester Danihelková (přednášející)
Rozvrh
Pá 15. 2. 9:50–11:20 velká, Pá 29. 3. 13:30–15:00 velká, So 27. 4. 9:50–10:35 velká
Předpoklady
OBOR ( CHASOPKo ) && ROCNIK ( 2 )
Předpokladem je úspěšné absolvování předmětu ENO v předcházejícícm období.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posláním předmětu Ekonomika neziskových organizací II v návaznosti na předmět ENO I je pozornost studenta zaměřena na zabezpečení finančních prostředků pro nevládní organizace v ČR a na financování a hospodaření NNO v českém prostředí, zvláště těch organizací, které poskytují sociální služby.
Osnova
 • Zdroje financování NNO Plánování jako součást finančního řízení Hospodaření s prostředky - Základy účetnictví NNO
Literatura
  povinná literatura
 • Rektořík,J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Dopl. vyd. Praha: Ekopress, 2004.
 • Skovajsa, M. a kol. Občanský sektor. Praha: Portál, 2010.
 • Zákony upravující všechny typy neziskových organizací. Zákon 218/2000 Sb., o hospodaření rozpočtovými prostředky Zákon o veřejných sbírkách
  doporučená literatura
 • Plamínek,J. a kol. Řízení neziskových organizací. Praha: Nadace Lotos, 1996.
  neurčeno
 • Hejduková, P., Hommerová, D., Krechovská, M. Řízení neziskových organizací. Klíčové oblasti pro jejich udržitelnost. Praha: Grada, 2018.
Výukové metody
Konzultace
Metody hodnocení
Podmínkou získání zápočtu je 1. aktivní účast v konzultacích 2. Zpracování příkladu podle zadání v Moodle 3. Zápočtový test
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020.
 • Statistika zápisu (léto 2019, nejnovější)
 • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/leto2019/ENO4_C213