ENO4_C213 Ekonomika neziskových organizací 4

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
léto 2018
Rozsah
1/0. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Ester Danihelková (přednášející)
Předpoklady
OBOR ( CHASOPKo ) && ROCNIK ( 2 )
Předpokladem je úspěšné absolvování předmětu ENO v předcházejícícm období.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posláním předmětu Ekonomika neziskových organizací II v návaznosti na předmět ENO I je pozornost studenta zaměřena na zabezpečení finančních prostředků pro nevládní organizace v ČR a na financování a hospodaření NNO v českém prostředí, zvláště těch organizací, které poskytují sociální služby.
Osnova
  • Zdroje financování NNO Plánování jako součást finančního řízení Hospodaření s prostředky - Základy účetnictví NNO
Literatura
    povinná literatura
  • Zákony upravující všechny typy neziskových organizací. Zákon 218/2000 Sb., o hospodaření rozpočtovými prostředky Zákon o veřejných sbírkách
  • Rektořík,J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Dopl. vyd. Praha: Ekopress, 2004.
  • Skovajsa, M. a kol. Občanský sektor. Praha: Portál, 2010.
  • Plamínek,J. a kol. Řízení neziskových organizací. Praha: Nadace Lotos, 1996.
  • Růžičková, R. neziskové organizace - vznik, účetnictví, daně. Olomouc: Anag, 2010.
Výukové metody
Konzultace
Metody hodnocení
Podmínkou získání zápočtu je 1. aktivní účast v hodinách 2. Zpracování příkladu podle zadání v Moodle
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020.
  • Statistika zápisu (léto 2018, nejnovější)
  • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/leto2018/ENO4_C213