TMSP4_C113 Teorie a metody sociální práce 4

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
léto 2015
Rozsah
1/1. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Iva Linhartová (přednášející)
Mgr. Iva Linhartová (cvičící)
Garance
Mgr. Miloslava Šotolová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TMSP4_C113/2A: Po 11:40–12:25 šedá, I. Linhartová
TMSP4_C113/2A1: každé liché pondělí 12:35–14:05 šedá, I. Linhartová
TMSP4_C113/2A2: každé sudé pondělí 12:35–14:05 šedá, I. Linhartová
TMSP4_C113/2B: Po 11:40–12:25 šedá, I. Linhartová
TMSP4_C113/2B1: každé liché pondělí 14:25–15:55 šedá, I. Linhartová
TMSP4_C113/2B2: každé sudé pondělí 14:25–15:55 šedá, I. Linhartová
Předpoklady
OBOR ( CHASOP ) && ROCNIK ( 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou seznámeni se základními principy vybraných přístupů a s jejich využitím v sociální práci s komunitou a skupinou. Součástí předmětu bude také nácvik praktických dovedností. Způsobilosti Studenti budou schopni aplikovat získané vědomosti v praxi, konkrétní dovednosti prokáží v rámci cvičení. Student dokáže sestavit návrh komunitního projektu. Student dokáže naplánovat skupinovou práci a pracovat se skupinou klientů.
Osnova
 • Výuka TMSP v letním studijním období bude zaměřena na sociální práci s komunitou a se skupinou. Studenti se seznámí s relevantními přístupy, které se při práci s komunitou a se skupinou mohou využít. Osvojí si znalosti základních principů vybraných teoretických přístupů a metod sociální práce. Přehled probíraných témat: – Metody sociální práce s komunitou. – Ekologické perspektivy. – Antiopresivní přístup. – Radikální sociální práce. – Feministické perspektivy. – Metody sociální práce se skupinou.
Literatura
  povinná literatura
 • GOJOVÁ, A. Teorie a modely komunitní práce. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. HARTL, P. Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: Slon, 1997. KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 1997. KRATOCHVÍL, S.
 • HARTL, P. Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: Slon, 1997.
  neurčeno
 • KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 1997.
 • PROCHASKA, J. O. Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada, 2001.
 • MATOUŠEK, O. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005
 • KRATOCHVÍL, S. Skupinová psychoterapie v praxi. Praha: Galén, 2005.
 • MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2002
 • NAVRÁTIL, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, 2001.
 • ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. Písek: Renesance, 1996.
 • MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001
 • SCHURINGA, L. Komunitní práce a inkluze Romů. Ostrava: 2007
Výukové metody
přednášky + semináře s aktivní účastí, rozbor kasuistik
Metody hodnocení
Splnění zápočtového testu minimálně na 70% při maximálním počtu 3 pokusů. povinná docházka na teorie i semináře - min. 80%, aktivní účast na seminářích, plnění průběžných úkolů.
Informace učitele
e-mail: iva.linhartova@caritas-vos.cz telefon: 585 209 027 Konzultační hodiny: úterý 13:45 - 14:45 konzultační hodiny v období červenec - srpen 2015: 14.7. 8:00 - 12:00, nebo dle emailové domluvy
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (léto 2015, nejnovější)
 • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/leto2015/TMSP4_C113