Přihlášení přes údaje přihlášky

Přihlášení přes IS CARITAS

Je nutné znát UČO a heslo.