ZV3_H113 Zátěžový výcvik 3

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2020
Rozsah
1 týden. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslava Petřeková (přednášející)
Předpoklady
OBOR ( SOHUP ) && ROCNIK ( 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle Cílem výcviku je všestranně připravit studenty na výkon profese humanitárního pracovníka ve smyslu fyzické i psychické odolnosti, schopnosti chránit sebe i ostatní. Způsobilosti Student pozná své limity, své reakce ve stresových a zátěžových situacích, naučí se tyto situace zvládat. Naučí se pracovat v týmu – vést a být veden, rozhodovat se a nést odpovědnost. Pozná zásady bezpečnosti. Naučí se poskytovat první pomoc v terénu.
Osnova
  • Hlavní témata předmětu Topografie, orientace v terénu. Bezpečnost v případech různých druhů ohrožení. Techniky zvládání stresu a relaxace. První pomoc v terénu při hromadných neštěstích. Nácvik přežití v terénu. Zvládání náročného terénu. Evakuace, pravidla.
Metody hodnocení
100% účast na přípravných dnech i výjezdu do terénu. Aktivní plnění zadaných úkolů ve stanoveném limitu.
Informace učitele
Doplňující informace v systému LMS Moodle.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2020/ZV3_H113