PSDSN1_10 Politické a sociální důsledky společenské nesnášenlivosti 1

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2018
Rozsah
0/2/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. (přednášející)
Rozvrh
Čt 4. 10. 16:00–19:00 modrá, Pá 5. 10. 8:30–11:30 modrá, Čt 1. 11. 15:00–18:00 modrá, Pá 2. 11. 8:30–11:30 modrá, Čt 15. 11. 15:00–18:00 modrá, Pá 16. 11. 8:30–11:30 modrá, Čt 6. 12. 15:00–18:00 modrá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 26 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/26, pouze zareg.: 0/26
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pojetí a cíl předmětu Seznámit účastníky kurzu se základními příčinami a projevy společenské nesnášenlivosti ve světě a v Českých zemích (ČR) Kurz zdůrazňuje multifaktoriálnost tématu a význam mezioborového přístupu (přírodní vědy, psychologie, sociologie, historie, politologie, teologie a religionistika) a aktuálnost z hlediska sociálního a politického vývoje ve světě, v Evropě a v České republice. Kurz je rozdělen na 2 volně navazující, ale relativně samostatné části. (Samostatný zápočet za každý kurz. Absolvování části I není podmínkou pro zapsání části II) Část I je věnována historií i aktuálním projevům rasismu, antisemitismu a nacionalismu ve světě, totalitním režimům – nacizmu a komunizmu a na ně navazujícím současným projevům pravicového a levicového extremismu. Pohled na problémy současného světa zdůrazní význam humanitární pomoci a spolupráce. Část II je věnována historií i aktuálním projevům extremismu. rasismu, antisemitismu a nacionalismu především na území ČR (při respektování mezinárodních vlivů a souvislostí). Účastníci se seznámí s projevy současné extremistické scény v Č (zejm. neonacismus, komunismus, anarchismus, divácké násilí) s důsledky pro jednotlivce, skupiny i celou společnost, s možnostmi prevence, s legislativou, s úkoly sociální a charitativní práce v této oblasti.
Osnova
 • Způsobilosti: Student: • Získá základní přehled o tématu, jeho aktuálnosti, příčinách a důsledcích • Chápe souvislosti s tématem lidských práv a s celkovým zaměřením studia • Dokáže vyjadřovat své názory a postoje k jednotlivým otázkám
Literatura
  povinná literatura
 • BASTL, M., MAREŠ, M., SMOLÍK, J., VEJVODOVÁ, P. Krajní pravice a krajní levice v ČR. Praha: Grada. 2011,: ISBN 978-80-247-3797-3. DOČKAL, J.: Člověk v současném světě. Zdeněk Susa, Stodůlky, Praha 2008, ISBN 978-80-86057-53-8 FREDRICKSON, George M. Rasismus: stručná historie. Praha: BB/art, 2003. 157 s. ISBN 80-7341-124-5. CHARVÁT, J.: Současný politický extremismus a radikalismus. Praha 2007 ISBN 978 80-7367-098-6. info
  doporučená literatura
 • Základní literatura: BASTL, M., MAREŠ, M., SMOLÍK, J., VEJVODOVÁ, P. Krajní pravice a krajní levice v ČR. Praha: Grada. 2011,: ISBN 978-80-247-3797-3. info
 • DOČKAL, J.: Člověk v současném světě. Zdeněk Susa, Stodůlky, Praha 2008, ISBN 978-80-86057-53-8. info
 • FREDRICKSON, George M. Rasismus: stručná historie. Praha: BB/art, 2003. 157 s. ISBN 80-7341-124-5. info
 • CHARVÁT, J.: Současný politický extremismus a radikalismus. Praha 2007 ISBN 978 80-7367-098-6 Doporučená literatura: DANICS, Š. Extremismus. Praha : Triton, 2003. 62 s ISBN 80-7254-454-3. info
 • FIALA, P. (ed.). Politický extremismus a radikalismus v České republice. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 303 s. ISBN 80-210-1798-8. info
 • FRANKL, Michal. Emancipace od Židů : český antisemitismus na konci 19. století. Praha: Paseka, 2007. 406 s. ISBN 978-80-7185-882-9. info
 • HOLE, G.: Fanatismus, Praha, Portál 1998, ISBN 80-7178- 183-5 HUBSCHMANNOVÁ M. Můžeme se domluvit. Olomouc: 1994. CHMELÍK, J.: Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty, Linde Praha 2001 CHMELÍK, J.: Symbolika v extremistických hnutích, Linde Praha 2003 KALIBOVÁ, K.(ed):Násilí z nenávisti, rasismus a media In-Justicia Praha 2011 ISBN 678-80-260-0067-6. info
 • MAREŠ, M. a kol. České militantní neonacistické hnutí (aktuální trendy Analýza pro Ministerstvo vnitra České republiky –, Brno 2011 NEČAS, C. Romové v České republice včera a dnes. Olomouc: 1993. OSIATIŃSKY, W.:. Kořeny. Praha: Panorama, 1988. 308 s. PROCTOR, Robert, N,: Rasová hygiena, Praha:Academia, 2009, 425 s. ISBN 978-50-200-1763-5. info
 • TOMEK, V.; SLAČÁLEK, O. Anarchismus.Praha, Vyšehrad, 2006. 672 s. ISBN 80-7021-781-2. info
 • DOČKAL, J.: Člověk v současném světě. Zdeněk Susa, Stodůlky, Praha 2008, ISBN 978-80-86057-53-8. info
 • DOČKAL, J.::Sociální deviace. Jabok Praha 2008 (studijní text). info
 • DANICS, Š. Extremismus. Praha : Triton, 2003. 62 s ISBN 80-7254-454-3
Metody hodnocení
Aktivní účast na setkáních, Povolená neúčast 1 setkání za semestr Zpracovaní seminární práce na zvolené téma v rozsahu 5-7 stran
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (zima 2018, nejnovější)
 • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2018/PSDSN1_10