KZSP5_C113 Křesťanské základy sociální práce 5

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2018
Rozsah
2/0/0. Ukončení: z.
Vyučující
ThLic. Michal Umlauf, Ph.D. (přednášející)
Rozvrh
Po 9:50–11:20 modrá
Předpoklady
OBOR ( CHASOP ) && ROCNIK ( 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit základní charakteristiku sociálního učení církve jako teologické disciplíny, základní terminologie a prameny, základní principy a dále historické souvislosti jejího vývoje ve vztahu k sociálním encyklikám. Student bude schopen specifikovat základní východiska katolické sociální etiky a vztáhnout je na souvislosti sociálních problémů.
Literatura
  • Základní, povinná i doporučená literatura jsou součástí tématických okruhů, které dostanou studenti k dispozici od vyučujícího. info
Metody hodnocení
Úspěšné splnění zápočtového testu.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
  • Statistika zápisu (zima 2018, nejnovější)
  • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2018/KZSP5_C113