FIL1_C213 Filozofie pro sociální pracovníky 1

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2017
Rozsah
1/0/0. 0 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Jan Koblížek, Th.D. (přednášející)
Předpoklady
OBOR ( CHASOPKo ) && ROCNIK ( 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má pomoci studentům zorientovat se ve vybraných filozofických problémech. Vzhledem k profesnímu zaměření studentů se bude orientovat na etiku, politickou a sociální filozofii.
Literatura
  povinná literatura
 • • Ondřej Fischer a kol., Úvod do filosofie pro pomáhající profese (Praha: JABOK, 2010), str. 8–26.
 • • Ivo Tretera. Nástin dějin evropského myšlení. Praha: Paseka, 2008.
  doporučená literatura
 • Hannah Arendtová. Vita activa. Praha: OIKOYMENH, 2007.
 • Erich Fromm. Strach ze svobody. Praha: Portál, 2014
 • R. G. Mulgan. Aristotelova politická teorie. Praha: OIKOYMENH, 1998
 • • Platón. Obrana Sókrata. Praha: OIKOYMENH, 2012.
 • Niccolo Machiavelli. Úvahy o vládnutí a o vojenství. Argo: 2005
 • Karl Jaspers. Úvod do filosofie. Praha: OIKOYMENH, 1996
 • • Stanislav Sousedík, Svoboda a lidská práva (Praha: Vyšehrad, 2010), str. 47–80.
 • Arno Anzenbacher. Křesťanská sociální etika. CDK, 2004.
Metody hodnocení
Průběh klasifikovaného zápočtu: Test z povinné literatury, s dvaceti (uzavřenými i otevřenými) otázkami.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (zima 2017, nejnovější)
 • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2017/FIL1_C213