EZP5_H113 Etika zahraniční pomoci 5

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2017
Rozsah
0/1. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Květoslava Princová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ing. Jan Říkovský, Ph.D.
Rozvrh
Čt 7. 9. 13:30–16:30 šedá, Čt 5. 10. 13:30–16:30 šedá, Čt 9. 11. 13:30–16:30 žlutá, Čt 7. 12. 13:30–16:30 žlutá
Předpoklady
OBOR ( SOHUP ) && ROCNIK ( 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zahraniční pomoc, mezinárodní systém, návaznost pomoci, LRRD. Etika, etika v sociální práci. Hodnoty a jejich kulturní podmíněnost. Etické teorie/rozdílné systémy pomoci. Etické problémy a dilemata. Problematické momenty při poskytování zahraniční pomoci. Etická pravidla, kodexy (v humanitární pomoci, rozvojové spolupráci, mezinárodní sociální práci).
Literatura
  povinná literatura
 • Anderson, M.B. Do no harm. Lynne Rienner Publishers, Inc., 1999. Fischer, O. Milfait, R. Etika pro sociální práci.Praha: Jabok, 2008. Princová, K. Úvod do zahraniční pomoci s důrazem na etiku jejího poskytování. Olomouc: CARITAS-VOŠ sociální, 2012. info
  doporučená literatura
 • Bell, D.A., Coicaud, J. Ethics in Action. Cambridge University Press, 2007. Lederach, J.P. The Moral Imagination. Oxford University Press, 2005. Terry, F. Condemned to Repeat? Cornell University Press, 2002. info
  neurčeno
 • Anderson, M.B. Do no harm. Lynne Rienner Publishers, Inc., 1999. Fischer, O. Milfait, R. Etika pro sociální práci.Praha: Jabok, 2008. Princová, K. Úvod do zahraniční pomoci s důrazem na etiku jejího poskytování. Olomouc: CARITAS-VOŠ sociální, 2012. info
Metody hodnocení
Vypracování seminární práce - popis etického problémy nebo dilematu, se kterým se studenti setkali na zahraniční praxi.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021.
 • Statistika zápisu (zima 2017, nejnovější)
 • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2017/EZP5_H113