DZI1_H113 Úvod do duchovního života 1

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2017
Rozsah
0/1. 0 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Marta Cincialová, Th.D. (přednášející)
Rozvrh
každé sudé pondělí 9:50–11:20 velká, kromě Po 11. 9.
Předpoklady
OBOR ( SOHUP ) && ROCNIK ( 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Spiritualita, spirituální teologie, duchovní život - vymezení pojmů z křesťanského hlediska. Člověk jako Boží obraz – křesť. antropologie, hřích, milost, přirozenost, atd. Víra, naděje a láska (teologální ctnosti). Duchovní život jako cesta –zákonitosti a fáze duch. vývoje, modely duch. cesty v dějinách křesť. spirituality, křesťanská zralost. Modlitba – zákl. formy a vývoj modlitby, lectio divina, meditace křesťanská a nekřesťanská. Křesťanská askeze a její smysl, nesprávné pojetí askeze a falešné představy o Bohu. Duchovní rozlišování, smysl pokušení, vášně a neřesti. Přirozené ctnosti. Povolání ke svatosti a konkrétní povolání jednotlivce (osobní povolání). Duchovní život prožívaný v Církvi – společenství, vztah křesťana ke „světu“. Prostředky duchovního života, překážky na duchovní cestě.
Literatura
  doporučená literatura
 • RUPNIK, M.I., Duchovný život, in Spiritualita, formácia, kultúra, Refugium, Velehrad 1995, ss. 93-144 SOLOVJOV, V., Duchovní základy života, Refugium, Velehrad 1996. info
 • CUSKELLY, E.J., Současná spiritualita. Duchovní život z hlediska moderní psychologie, KN, Kostelní Vydří 1994. info
 • AUMANN, J., Křesťanská spiritualita v katolické tradici, Karolinum, Praha 2000. info
 • DACÍK, R.M., Prameny duchovního života, Krystal, Olomouc 1947. info
 • vybraná hesla ze Slovníku spirituality, KN, Kostelní Vydří 1999. info
 • SHELDRAKE, P., Spiritualita a historie, Úvod do studia dějin a interpretace křesťanského duchovního života, CDK, Brno 2003. info
 • ATANÁŠ, Život sv. Antonína Poustevníka, Refugium, Velehrad 1996. info
 • C.S. LEWIS, Čtyři lásky, Návrat domů, Praha 1997. info
 • KARDINÁL J.RATZINGER, List biskupům katolické církve o některých aspektech křesťanské meditace (z 15.10.1989), in Křesťanství a ostatní náboženství, ss.63-82, Krystal OP 1999. info
 • SOLOVJOV, V., Legenda o Antikristu, Refugium, Velehrad 1996, ss. 45-65. info
  neurčeno
 • ŠPIDLÍK, T., Prameny světla, Refugium, Velehrad 1995, 2000 WEISMAYER, J., Život v plnosti, KN, Kostelní Vydří 1994. info
Metody hodnocení
Nadpoloviční účast na přednáškách. Ústní prezentace písemné reflexe na vybranou a schválenou knihu s duchovní tématikou. Krátký písemný test.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (zima 2017, nejnovější)
 • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2017/DZI1_H113