CJ1_C113 Cizí jazyk 1

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2017
Rozsah
0/2/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hedvika Dudová (přednášející)
Mgr. Jana Synková (přednášející)
Mgr. Lenka Tkadlčíková (přednášející)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJ1_C113/AJ1: Po 12:35–14:05 hnědá, L. Tkadlčíková
CJ1_C113/AJ2: Út 11:40–13:10 relax, H. Dudová
CJ1_C113/AJ3: Út 13:15–14:45 relax, H. Dudová
CJ1_C113/AJ4: Út 9:50–11:20 jazyková, L. Tkadlčíková
CJ1_C113/AJ5: St 8:55–10:25 jazyková, L. Tkadlčíková
CJ1_C113/NJ: Po 12:35–14:05 knihovna, J. Synková
Předpoklady
OBOR ( CHASOP ) && ROCNIK ( 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka navazuje na znalosti, které studenti získali na základní a střední škole, dále je rozvíjí a prohlubuje. Studenti se učí využívat cizího jazyka pro vlastní sebevzdělání i pro potřeby praxe. Svými postupy výuka přispívá ke kultivaci vyjadřovacích schopností studentů, vytváření návyků samostatné práce a akademických dovedností.
Cíle:
- odbourání jazykové bariéry
- rozvoj komunikačních dovedností
- plynulý projev
- schopnost argumentovat a zapojovat se aktivně do diskuze
- orientace v odborném textu, vyhledání klíčových výrazů a jejich vysvětlení v cizím jazyce
- rozšíření slovní zásoby ve vztahu k probíraným tématům
- práce s odborným textem
Tématické okruhy a texty jsou zaměřeny na studovaný obor.
Literatura
    povinná literatura
  • Tkadlčíková Lenka, English for Social Work Purposes 1. Materiály dodané vyučující do systému MOODLE.
  • AJ - rozšiřující materiály k probíraným odborným tématům získávané z odborných cizojazyčných periodik, z odborné knižní literatury a na příslušných cizojazyčných internetových stránkách
  • Heiner, M. Soziale Arbeit als Beruf. Fälle - Felder - Fähigkeiten. Ernst Reinhardt Verlag (München) 2007
  • Jarmuzek, E. a kol. Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen. Plzeň: Fraus, 2003.
  • Heiner, M. Soziale Arbeit als Beruf. Fälle - Felder - Fähigkeiten. Ernst Reinhardt Verlag (München) 2007 Jarmuzek, E. a kol. Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen. Plzeň: Fraus, 2003.
  • NJ - Materiály dodané vyučující do systému MOODLE rozšiřující materiály k probíraným odborným tématům získávané z odborných cizojazyčných periodik, z odborné knižní literatury a na příslušných cizojazyčných internetových stránkách.
Výukové metody
Prezentace, skupinová diskuze, práce s odborným textem.
Metody hodnocení
zápočet
V průběhu zimního semestru student musí pro získání zápočtu splnit následující úkoly:
1. aktivní zapojování se do konverzace k probíraným tématům ve skupině a plnění zadaných úkolů
2. povinná docházka - max. 2 absence
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019.
  • Statistika zápisu (zima 2017, nejnovější)
  • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2017/CJ1_C113