PSEM1_C213 Propedeutický seminář 1

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2015
Rozsah
0/1. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D. (přednášející)
Předpoklady
OBOR ( CHASOPKo ) && ROCNIK ( 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem propedeutického semináře je seznámit studenty se způsoby práce v odborném stylu. Probrány budou textové vzorce odborného stylu (žánry) s důrazem na jejich psanou podobu – anotace, referát, esej, komparace, kompilace. Další část semináře bude věnovaná základním předpokladům mluvené podoby odborného stylu – argumentace, diskuse a debata. Seminář bude uzavřen představením norem a náležitostí pro psaní absolventské a následně bakalářské práce. V průběhu celého semináře bude kladen důraz na správné používání norem odborného stylu (citační normy, normy daného žánru atp.) a jednotlivých informačních zdrojů (knihovny, elektronické zdroje, práce se zahraniční literaturou atp.).
Literatura
    povinná literatura
  • Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha, 2007. Jaroslav Filka. Metodika tvorby diplomové práce. Brno, 2002. CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2. info
    neurčeno
  • Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha, 2007. Jaroslav Filka. Metodika tvorby diplomové práce. Brno, 2002. CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2. info
Metody hodnocení
aktivní účast na hodinách odevzdání odborného textu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
  • Statistika zápisu (zima 2015, nejnovější)
  • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2015/PSEM1_C213