ZV3_H110 Zátěžový výcvik 3

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2012
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslava Petřeková (přednášející)
Předpoklady
OBOR ( SOHUP ) && ROCNIK ( 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto výcviku je připravit studenty všestranně na výkon své profese, a to i po stránce fyzické a psychické odolnosti. Kurz je orientován na prožitkově cílené vyvolání zátěže v modelových situacích a diagnostiky frustrační tolerance, odolnosti vůči zátěži v extrémních podmínkách v konfrontaci s vlastní zkušeností. Výcvikové cíle spočívají nejen v seznámení studentů s individuálními limity danými psychikou člověka, ale také specifickými rozměry krize v prostředí humanitární pomoci, včetně možností prevence. Výcvik je pojímán především z pohledu zátěže humanitárního a sociálního pracovníka. Při jeho přípravě bude využito možností spolupráce s odborníky ze záchranného hasičského sboru a armády a bude realizován v přírodních podmínkách v rozsahu jednoho týdne.
Metody hodnocení
100% aktivní účast na přípravném setkání i šestidenním kurzu v terénu, platba v určené výši a provedená v termínu (aktualizoována pro každý studijní rok) Úspěšné splnění testu první pomoci první pomoci
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2013.
  • Statistika zápisu (zima 2012, nejnovější)
  • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2012/ZV3_H110