ZDN3_C110 Zdravotní nauky 3

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2012
Rozsah
1/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Chovancová (přednášející)
Mgr. Miroslava Petřeková (přednášející)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZDN3_C110/2A: Po 12:35–13:20 žlutá, kromě Po 17. 9. až Ne 23. 9., kromě Po 1. 10. až Ne 7. 10., kromě Po 15. 10. až Ne 21. 10., kromě Po 12. 11. až Ne 18. 11., kromě Po 3. 12. až Ne 9. 12., M. Petřeková
ZDN3_C110/2B: Po 11:40–12:25 modrá, kromě Po 24. 9. až Ne 30. 9., kromě Po 22. 10. až Ne 28. 10., kromě Po 5. 11. až Ne 11. 11., kromě Po 19. 11. až Ne 25. 11., kromě Po 10. 12. až Ne 16. 12., P. Chovancová
Předpoklady
OBOR ( CHASOP ) && ROCNIK ( 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka navazuje na poznatky z prvního ročníku, student se seznámí s péčí o ženu a dětského klienta, specifiky péče o klienty s duševními onemocněními včetně sociálního dopadu. Součástí výuky je uvedení do problematiky změn zdravotního stavu lidí bez přístřeší a lidí nezaměstnaných.
Literatura
  doporučená literatura
 • Baštecký, J. Gerontopsychiatrie. Praha: Avicenum, 1994. info
 • Malá, E., Pavlovský, P. Psychiatrie. 1.vyd. Praha: Portál, 2002. info
 • Leifer, G. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. info
 • Marková, E., Venglářová, M., Babiaková, M. Psychiatrická ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. info
 • Mahrová, G., Venglářová, M. a kol. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. info
 • Raboch, J., Pavlovský, P. Psychiatrie minimum pro praxi. 1. Vyd. Praha: Triton, 1999. info
 • Radimský, M. Psychiatrie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. info
 • Svoboda, M. et al. Psychopatologie a psychiatrie. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. info
 • Sedlářová, P. a kol. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. info
 • Venglářová, M. Problematické situace v péči o seniory. Příručka pro zdravotnické a sociální pracovníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. info
 • Bujisen, H. Demence. 1. vyd. Praha, Portál, 2006. info
 • Slezáková, L. a kol. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. info
 • Zgola, J.M. Úspěšná péče o člověka s demencí. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. info
Metody hodnocení
aktivní účast v hodinách účast v diskusním fóru na LMS Moodle (psychiatricky nemocný v naší společnosti)
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2013.
 • Statistika zápisu (zima 2012, nejnovější)
 • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2012/ZDN3_C110