SPA3_H110 Sociální patologie 3

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2012
Rozsah
1/0. 0 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Hana Štěpánková (přednášející)
Rozvrh
Út 12:35–13:20 žlutá, kromě Po 8. 10. až Ne 14. 10.
Předpoklady
OBOR ( SOHUP ) && ROCNIK ( 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle : Získat přehled o sociálních deviacích a sociálně patologických jevech, znát jejich důsledky, strukturu, porozumět jejich příčinám, dynamice. U všech sociálně patologických jevů je zařazeno téma prevence, vč. institucí a organizací, které ji zajišťují. Způsobilost : Student umí definovat a rozumí pojmům – sociální deviace, sociálně patologický jev, chápe absolutní a relativní platnost sociálních norem, umí aplikovat normativní a reaktivní pojetí sociálních deviací ,zná biologické, psychologické a sociologické příčiny (teorie) vzniku sociálních deviací a chápe jejich vzájemné interakce.
Literatura
  povinná literatura
 • Muhlpachr, P. Sociální patologie. Brno, 2001. Fischer , S., Škoda, J. Sociální patologie. Grada, 2009 Kraus, B., Hroncová, J. a kol. Sociální patologie. Gaudeamus, 2010. info
  doporučená literatura
 • Muhlpachr, P. Sociální patologie. Brno, 2001. Fischer , S., Škoda, J. Sociální patologie. Grada, 2009 Kraus, B., Hroncová, J. a kol. Sociální patologie. Gaudeamus, 2010. info
  neurčeno
 • Muhlpachr, P. Sociální patologie. Brno, 2001. Fischer , S., Škoda, J. Sociální patologie. Grada, 2009 Kraus, B., Hroncová, J. a kol. Sociální patologie. Gaudeamus, 2010. info
Metody hodnocení
Podmínky Klasifikace: splnění podmínek zápočtového testu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2013.
 • Statistika zápisu (zima 2012, nejnovější)
 • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2012/SPA3_H110