PRA1_C210 Úvod do právní teorie a praxe 1

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2012
Rozsah
1/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Marta Šosová (přednášející)
Předpoklady
OBOR ( CHASOPK ) && ROCNIK ( 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci semestru je student schopen popsat a vysvětlít;
principy právního státu;
základní pojmy teorie práva;
ústavní pořádek ČR;
strukturu právního řádu ČR;
uspořádání státní správy a samosprávy v podmínkách ČR;
systém ochrany lidských práv v ČR;
problematiku cizinců a azylantů;
problematiku státního občanství a statusových věcí;
principy ochrany osobních údajů;
právní systém a instituce EU;
Student dále objasní fungování státu a respektuje kompetence příslušných orgánů vysvětlí dělbu moci,legislativní proces v praxi rozliší poslání a kompetence státní správy a samosprávy bere při práci s klienty ohled na státní občanství v právním kontextu aplikuje právní normy na problematiku cizinců a uprchlíků
Osnova
 • principy právního státu
 • základní pojmy teorie práva
 • ústavní pořádek ČR
 • struktura právního řádu ČR
 • uspořádání státní správy a samosprávy v podmínkách ČR
 • systém ochrany lidských práv v ČR
 • problematika cizinců a azylantů
 • státní občanství a statusové věcí
 • principy ochrany osobních údajů
 • právní systém a instituce
Literatura
  povinná literatura
 • Materiály od vyučující Právní předpisy. info
 • ŠÍMA, Alexander, SUK, Milan. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 11.vyd. Praha: C.H. Beck, 2011. 424s. ISBN:978-80-7400-124-6. info
 • Šišková, N. Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii. 2.vyd. Praha: Linde a. s., 2008. 256 s. ISBN: 978-80-7201-710-2. info
  doporučená literatura
 • KUBŮ, L. a kol. Teorie práva, 1.vyd. Praha: Praha a. s., 2007. 336 s. ISBN: 978-80-7201-637-2. info
 • SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 2. vyd. Praha: Aspi, 2009. 463 s. ISBN: 978-80-7357-382-9. info
 • Šabatová, A. Ombundsman a lidská práva. 1.vyd. Praha: Linde a. s., 2008. 200 s. ISBN: 978-80-7239-229-2. info
 • ŠIŠKOVÁ, N., STEHLÍK, V. Evropské právo 1, Ústavní základy Evropské unie. 1.vyd. Praha: Linde a. s., 2007. 312 s. ISBN: 978-80-7201-680-8. info
Výukové metody
výklad vyučující
řešení modelových swituací
Metody hodnocení
písemný test, 66% aprávných odpovědí
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2012/PRA1_C210