POP3_H110 Provázení odbornou praxí 3

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2012
Rozsah
0/1. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniela Ochmannová (přednášející)
Rozvrh
každou lichou středu 13:30–15:00 zelená, kromě Po 8. 10. až Ne 14. 10.
Předpoklady
OBOR ( SOHUP ) && ROCNIK ( 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Provázení odbornými praxemi v tomto období je specifikováno pro přípravu na zahraniční praxe v letním období a sestává ze 2 částí: - skupinová setkání před praxí, která se zaměřují na organizační a administrativní části praxe v zahraničí (finanční podmínky, očkování, smlouvy se zahraničními partnery, komunikace s tutorem/školou a mentorem, podmínkami trojstranného kontraktu o realizaci praxí) a studenti se seznamují s povinnými výukovými cíli pro praxe v zahraničí - individuální tutoring před praxí, který se zaměřuje na sociokulturní přípravu studenta pro praxi, facilitaci studenta v procesu naplňování vzdělávacích cílů učení stanovených v kontraktu, komunikaci s partnerskými pracovišti v zahraničí v oblasti vyjednání praxe pro studenta a evaluace naplnění vzdělávacích cílů a kontrolu portfolia. Součástí může být monitoring studenta na pracovišti, kdy se setkává student – mentor – tutor a reviduje se dosavadní průběh praxe a naplňování cílů. Tutoři jsou odborníci na problematiku sociální práce, rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ve vybraných zemích.
Literatura
  • Havrdová, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999. Metodické pokyny k praxím. Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS-VOŠs Olomouc, interní materiál CARITAS-VOŠs Olomouc, 2012. info
Metody hodnocení
- 80% účast na prosemináři - zpracování úkolů dle zadání vyučující. Dále student dodá všechny požadované informace nutné pro uzavření finanční dohody pro zahraniční praxi, a to do termínů uvedených v metodických pokynech školy zveřejněných na webu St
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2013.
  • Statistika zápisu (zima 2012, nejnovější)
  • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2012/POP3_H110