MSV3_C110 Metody a techniky sociálního výzkumu 3

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2012
Rozsah
2/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D. (přednášející)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MSV3_C110/2A1: Po 15:20–16:50 hnědá, kromě Po 17. 9. až Ne 23. 9., kromě Po 1. 10. až Ne 7. 10., kromě Po 15. 10. až Ne 21. 10., kromě Po 12. 11. až Ne 18. 11., kromě Po 3. 12. až Ne 9. 12., P. Jurníčková
MSV3_C110/2A2: St 8:00–9:30 velká, kromě Po 17. 9. až Ne 23. 9., kromě Po 1. 10. až Ne 7. 10., kromě Po 15. 10. až Ne 21. 10., kromě Po 12. 11. až Ne 18. 11., kromě Po 3. 12. až Ne 9. 12., P. Jurníčková
MSV3_C110/2B1: Út 11:40–13:10 velká, kromě Po 24. 9. až Ne 30. 9., kromě Po 22. 10. až Ne 28. 10., kromě Po 5. 11. až Ne 11. 11., kromě Po 19. 11. až Ne 25. 11., kromě Po 10. 12. až Ne 16. 12., P. Jurníčková
MSV3_C110/2B2: St 9:50–11:20 aula, kromě Po 24. 9. až Ne 30. 9., kromě Po 22. 10. až Ne 28. 10., kromě Po 5. 11. až Ne 11. 11., kromě Po 19. 11. až Ne 25. 11., kromě Po 10. 12. až Ne 16. 12., P. Jurníčková
Předpoklady
OBOR ( CHASOP ) && ROCNIK ( 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby studenti získali schopnost vyhledávat nebo samostatně a systematicky získávat data o sociální skutečnosti, porozumět jim, znát možnosti a limity jejich výpovědní schopnosti a naučit se sociologicky interpretovat nesystematizované informace o svém profesionálním životě a životě svých klientů. Cílem předmětu je seznámit studenty se dvěma základními přístupy v rámci sociálně-vědních výzkumů (kvantitativním a kvalitativním). Kvantitativnímu přístupu bude věnovaná první část předmětu (zimní semestr). Studenti se vytvářením projektu naučí logiku práce v kvantitativním paradigmatu. Osvojí si základní výzkumné techniky (standardizovaný rozhovor, dotazník) i možnosti práce s daty. Předmět umožní vhled do způsobů interpretace výsledků z kvantitativních empirických šetření.
Literatura
  povinná literatura
 • Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: 2002. Punch, K. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: 2008. info
  doporučená literatura
 • Surynek, A. a kol. Základy sociologického výzkumu. Praha: 2001. Schneider, M., Koudelka, F. Úvod do základů sociologických výzkumů. Olomouc: FF UP, 1993. Buriánek, J. Systémová sociologie. Problém operacionalizace. Praha: UK, 1993. Petrusek, M. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: 1993. info
  neurčeno
 • Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: 2002. Punch, K. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: 2008. info
Metody hodnocení
Aktivní účast na hodinách. Odevzdání projektu kvantitativního sociálně-vědního výzkumu. Úspěšné složení testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2013.
 • Statistika zápisu (zima 2012, nejnovější)
 • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2012/MSV3_C110