KRE1_C110 Křesťanské reálie 1

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2012
Rozsah
2/0. 0 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Franc, Ph.D. (přednášející)
Rozvrh
Po 9:50–11:20 aula
Předpoklady
OBOR ( CHASOP ) && ROCNIK ( 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pojetí a cíle předmětu: Předmět Křesťanské reálie je koncipován jako introdukce do základních pojmů křesťanské teologie a křesťanství vůbec. Jedná se o seznámení s charakteristikou teologického pozadí nejdůležitějších historických událostí, které křesťanství čte v perspektivě ekonomie spásy. Seznámení s hlavními proudy křesťanské spirituality na základní úrovni. Úspěšné absolvování je podmíněno: - aktivním zapojením do výuky; - odevzdáním závěrečné práce - úspěšným absolvováním závěrečního zkoušení.
Literatura
  povinná literatura
 • Lewis C. S. K jádru křesťanství. Praha: Návrat domů, 2008. info
  doporučená literatura
 • Ratzinger, J. - Benedikt XVI. Úvod do křesťanství : výklad apoštolského vyznání víry : s novou vstupní esejí autora z roku 2000. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007. 285 s. Rahner, K. - Vorgrimler, H. Teologický slovník. Praha : Zvon, 1996. 439 s. ISBN 80-7113-212-8. info
 • Filipi, P. Křesťanstvo : historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996. 190 s. Dvorník, F. Zrod střední a východní Evropy : mezi Byzancí a Římem. Praha : Prostor, 1999. 525 s. ISBN 80-7260-005-2. info
 • Katechismus katolické církve. Praha : Zvon, 1995. 793 s. ISBN 80-7113-132-6. info
 • Franzen, A. Malé církevní dějiny. Praha : Zvon, 1995. 358 s. ISBN 80-7113-119-9. info
  neurčeno
 • Petrosillo, P. Křesťanství od A do Z. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 239 s. ISBN 80-7192-365-6. Kompendium Katechismu katolické církve. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2006. ISBN 80-7195-094-7. Stemberger, G. 2000 let křesťanství : ilustrované církevní dějiny. 1. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 1009 s. : obr. ISBN 80-7192-388-5. info
Metody hodnocení
1. Účast ve výuce, 2. Odevzdání závěrečné práce. Lewis C. S. K jádru křesťanství. Praha: Návrat domů, 2008. Reflexe v rozsahu minimálně 3 normostran A4 a maximálně 5 normostran A4 nad knihou.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2012/KRE1_C110