FRJ6_H113 Francouzský jazyk 6

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
léto 2022
Rozsah
0/1/0. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Spilková (přednášející)
Rozvrh
Čt 10. 2. 11:40–12:25 seminární místnost, Čt 17. 2. 11:40–12:25 seminární místnost, Čt 10. 3. 9:00–11:15 seminární místnost, Čt 24. 3. 10:45–11:30 seminární místnost, Čt 31. 3. 13:30–14:15 seminární místnost, Čt 7. 4. 13:30–14:15 seminární místnost, Čt 21. 4. 13:30–14:15 seminární místnost, Čt 28. 4. 13:30–14:15 seminární místnost, Čt 5. 5. 12:35–13:20 seminární místnost
Předpoklady
OBOR ( SOHUP ) && ROCNIK ( 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti navážou na znalosti z předchozích semestrů. Po stručném zopakování lekce 1 ze složky 2 v učebnici Alter Ego 1, budou pokračovat studenti v lekcích 2 a 3 ze složky 2. Tyto lekce si kladou za cíl pomoci studentům osvojit si slovní zásobu z tematického okruhu města, života ve městě a cestování. Gramatika se zaměřuje na členy, na předložky a na věty tázací. Dále studenti budou pracovat na slovesech a časování těchto sloves. Studenti budou vždy vedeni tak, aby si osvojovali všechny 4 aspekty cizího jazyka: porozumění čtenému, slyšenému textu, ústní a písemný projev odpovídající dané úrovni A1 dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Literatura
    povinná literatura
  • • Alter Ego 1, Méthode de français, úroveň A1 , A. Berthet, C. Hugot, V. M. Kizirian, B. Sampsonis, M. Waendendries, vydavatelství Hachette français langue étrangère 2006, Francie
    doporučená literatura
  • • Alter Ego 1, Cahier d’activités, úroveň A1, A. Berthet, C. Hugot, V. M. Kizirian, B. Sampsonis, M. Waendendries, vydavatelství Hachette français langue étrangère 2006, Francie
Výukové metody
Aktivní práce v hodinách, plnění domácích úkolů, které budou kontrolovány krátkým testem vždy na začátku hodiny. Práce studentů bude obodována, po nasbírání 80% z celkového počtu bodů, může student psát zápočtový test.
Metody hodnocení
- vypracování všech úkolů zadávaných v průběhu semestru, dostatek bodů - zvládnutí písemného a ústního zápočtového testu na min. 60%
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/leto2022/FRJ6_H113