AJ2_H219 Anglický jazyk pro sociální a humanitární pracovníky II.

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
léto 2022
Rozsah
36c/studijní období. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hedvika Dudová (přednášející)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJ2_H219/AJ_skupina1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Dudová
AJ2_H219/AJ_skupina2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Dudová
Předpoklady
OBOR ( SOHUP ) && ROCNIK ( 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto modulu je v návaznosti na předchozí modul další rozšiřování slovní zásoby především o odbornou terminologii zaměřenou na aktuálně probíraná témata, další rozvoj komunikativních dovedností s důrazem na schopnost argumentovat a zapojovat se aktivně do diskuse.
Výstupy z učení
Cílová dovednost: Student je schopen v anglickém jazyce číst zadané studijní materiály, interpretovat získané poznatky, vyjádřit svůj názor a přirozeně komunikovat bez zásadních chyb a obtíží na probraná témata. Student je schopen sestavit vlastní strukturovaný profesní životopis v anglickém jazyce.
Osnova
 • Tematické okruhy budou upřesněny v průběhu semestru a budou navazovat na témata probíraná v odborných modulech.
Literatura
  povinná literatura
 • Studijní materiály průběžně aktualizované a zveřejňované přes LMS Moodle CARITAS – VOŠs Olomouc.
  doporučená literatura
 • HAINES, S., STEWART, B., 2004. First Certificate Masterclass. Oxford: Oxford University Press.
 • MURPHY, R., 2012. English Grammar in Use. 4. vydání. Cambridge: Cambridge University Press.
 • SOARS, L., SOARS, J., 2009. NewHeadway Intermediate. 4. vydání. Oxford: Oxford University Press.
 • TKADLČÍKOVÁ, L., 2012. English for Social Work Purposes 2. Olomouc: CARITAS – VOŠs Olomouc.
 • TKADLČÍKOVÁ, L., 2012. English for Social Work Purposes 3. Olomouc: CARITAS – VOŠs Olomouc.
 • TKADLČÍKOVÁ, L., 2012. English for Social Work Purposes 1. Olomouc: CARITAS – VOŠs Olomouc.
 • Časopisy CURRENT, CLUB
 • SWAN, M., WALTER, C., 2011. Oxford English Grammar Course. Pronunciation for Grammar. Oxford: Oxford University Press.
Metody hodnocení
- docházka 80%
- aktivní účast ve výuce
- prezentace projektu za ZS
- pracovní list ke každému z probíraných témat
- průběžné plnění zadaných úkolů
- rozprava nad portfoliem
- aktualizovaný profesní životopis v ČJ+AJ
- ústní zápočet z probraných témat: student musí prokázat aktivní znalost témat a související odborné slovní zásoby a schopnost plynulé komunikace v anglickém jazyce
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023, léto 2024.
 • Statistika zápisu (léto 2022, nejnovější)
 • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/leto2022/AJ2_H219