TMSP6_C113 Teorie a metody sociální práce 6

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
léto 2019
Rozsah
2/1/0. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Iva Linhartová (přednášející)
Mgr. Miroslav Snášel (přednášející)
Mgr. Miloslava Šotolová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. (přednášející)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TMSP6_C113/TMSP_ciz_Zog: Čt 14. 2. 13:00–14:30 zelená, Čt 21. 2. 8:30–11:30 zelená, 13:00–14:30 zelená, A. Zogata Kusz
TMSP6_C113/TMSP_etn_Lin: Čt 14. 2. 8:30–11:30 zelená, Čt 28. 2. 8:30–11:30 zelená, I. Linhartová
TMSP6_C113/TMSP_pred_3A: Po 12:35–13:20 hnědá, M. Snášel
TMSP6_C113/TMSP_pred_3B: každé sudé úterý 8:00–9:30 modrá, M. Šotolová
TMSP6_C113/TMSP_3A_cv1: Po 13:30–14:15 hnědá, M. Snášel
TMSP6_C113/TMSP_3A_cv2: Po 14:25–15:10 hnědá, M. Snášel
TMSP6_C113/TMSP_3B_cv: každé liché úterý 8:00–9:30 modrá, M. Šotolová
Předpoklady
OBOR ( CHASOP ) && ROCNIK ( 3 )
Předmět teorie a metody sociální práce je stěžejním předmětem oboru CHASOP. Podává přehled o vybraných teoriích a metodách využívaných při sociální práci. TMSP v letním semestru jsou zaměřeny na sociální práci s vybranými cílovými skupinami.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými cílovými skupinami klientů a možnostmi využití teorií, metod a technik sociální práce takovým způsobem, aby absolventi byli schopni těchto poznatků využívat v přímé praxi při řešení konkrétních sociálních problémů. Způsobilosti studenta: Student: - se orientuje ve specificích jednotlivých cílových skupin klientů - zná instituce, organizace a sociální služby, které se zaměřují na pomoc jednotlivým cílovým skupinám - umí aplikovat relevantní teoretické přístupy a metody sociální práce na práci s konkrétní cílovou skupinou - dokáže využívat získané poznatky v praxi
Osnova
  • - Metody sociální práce s lidmi s duševním onemocněním - Metody sociální práce s rodinou - Metody sociální práce s dětmi a rizikovou mládeží - Metody sociální práce s lidmi se zdravotním postižením - Metody sociální práce s lidmi bez domova
Výukové metody
Součástí předmětu (cvičení - povinná účast 80%) bude také nácvik praktických dovedností. V rámci cvičení studenti budou procvičovat zásady vedení rozhovorů s klienty na základě připravených kazuistik, řešit etická dilemata a porozumět možnostem řešení, zpracovávat zakázku klienta, provádět sociální šetření, sestavovat individuální plán.
Metody hodnocení
Budou prověřeny znalosti z průběhu celého studia, studenti při klasifikaci budou prokazovat mezipředmětové souvisloti (sociální politika, psychologie, sociologie, právo, spec. pedagogika, psychopatologie, zdravotní nauky, atd). Je nutné studovat z doporučené literatury a učit se využívat poznatky získané na praxích i v ostatních předmětech. Zápočet bude udělen na základě písemně zpracované kazuistiky klienta a následné intervence s využitím znalostí z TMSP.
Informace učitele
Doporučuji sledovat aktuální dění v oblasti sociální práce a také novinky z různých odborných časopisů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020.
  • Statistika zápisu (léto 2019, nejnovější)
  • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/leto2019/TMSP6_C113