SPO6_C113 Sociální politika 6

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
léto 2017
Rozsah
1/1. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Alice Musilová (přednášející)
Garance
PhDr. Jan Vančura, Ph.D.
Rozvrh
každé liché úterý 15:20–18:20 velká, kromě Út 2. 5. ; a Út 2. 5. 15:20–18:20 aula
Předpoklady
OBOR ( CHASOP ) && ROCNIK ( 3 )
Předmět seznamuje studenty s hlavními principy, zásadami a strategiemi systému sociálně-právní ochrany dětí. Studenti si osvojí zásady výkonu sociálně-právní ochrany dětí a naučí se používat jednotlivá opatření, která systém nabízí. Obsahem praktické části předmětu bude rozbor prezentovaných kazuistik a formulace efektivních postupů práce s ohroženým dítětem a jeho rodinou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je propojit základní roviny systému sociálně-právní ochrany dětí: obecný, teoretický základ uvedené problematiky a praktickou aplikaci získaných poznatků.
Osnova
 • Proces zprostředkování náhradní rodinné péče Institut ústavní a ochranné výchovy Zařízení sociálně-právní ochrany dětí Realizace sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami Dohody o výkonu pěstounské péče Dávky pěstounské péče
Literatura
  povinná literatura
 • Bechyňová, V., Konvičková, M. Sanace rodiny. Sociální práce s dysfunkčními rodinami. Praha: Portál, 2011
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  doporučená literatura
 • Ptáček R., Pemová, T. Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi. Praha: Grada, 2012
 • Matějček, Z. a kol. Osvojení a pěstounská péče. 1. vyd. Praha: Portál, 2002
 • Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • Macela, M., Hovorka D., Křístek, A., Trubačová, K., Zárasová, Z. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář. Praha: Wolters Kuwer, a. s., 2015
 • Matoušek, O. , Pazlarová H. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny. Praha: Portál, 2010
 • Matějček, Z. a kol. Náhradní rodinná péče. 1. vyd. Praha: Portál, 1999
Výukové metody
Monologická (přednáška, výklad, vysvětlování, popis) Dialogická (rozhovor, diskuse) Metoda řešení problémů
Metody hodnocení
písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (léto 2017, nejnovější)
 • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/leto2017/SPO6_C113