KZSP4_C113 Křesťanské základy sociální práce 4

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
léto 2015
Rozsah
2/0. Ukončení: zk.
Vyučující
ThLic. Jakub Doležel, Th.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Miloslava Šotolová
Rozvrh
Čt 8:55–10:25 žlutá
Předpoklady
OBOR ( CHASOP ) && ROCNIK ( 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je schopen charakterizovat koncepce řešení sociálních problémů v evropských dějinách, popsat hlavní trendy církevní charitní praxe v jednotlivých historických epochách, vyjmenovat jednotlivé klíčové postavy a korporace, které výrazně ovlivnily způsob zacházení se sociálními problémy v evropských dějinách a vysvětlit silné a slabé stránky historické zkušenosti, umí operacionalizovat konstrukt duchovních potřeb, zná obrysy konceptu duchovně citlivé sociální práce.
Osnova
  • • Sociální práce v předmoderní době • Sociální práce v moderní době • Spirituální potřeby klientů • Spirituálně citlivá sociální práce
Výukové metody
Výklad, diskuze
Metody hodnocení
zkouška (písemná) pokrývající látku zimního i letního semestru
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
  • Statistika zápisu (léto 2015, nejnovější)
  • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/leto2015/KZSP4_C113