CJ6_C210 Cizí jazyk 6

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
léto 2015
Rozsah
0/2. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Viktor Duda (přednášející)
Mgr. Martina Puškášová (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. (přednášející)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJ6_C210/AJ: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Duda
CJ6_C210/NJ: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Puškášová
CJ6_C210/RJ: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Vychodilová
Předpoklady
OBOR ( CHASOPK ) && ROCNIK ( 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle:
- hlubší osvojení řečových dovedností a odborného jazyka pro profesní účely
-rozšíření odborné slovní zásoby relevantní k probíraným tématům
- zvládnutí samostatné práce s odborným textem v cizím jazyce
- rychlá orientace a schopnost vyhledání nejpodstatnějších informací
- vysvětlení klíčových slov odborného textu
Literatura
  povinná literatura
 • NJ - Materiály dodané vyučující do systému MOODLE rozšiřující materiály k probíraným odborným tématům získávané z odborných cizojazyčných periodik, z odborné knižní literatury a na příslušných cizojazyčných internetových stránkách. info
 • AJ - vlastní materiály vyučující zveřejňované průběžne v LMS Moodle
  doporučená literatura
 • NJ - Bernard, J. Deutsch für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter. Praha:Jabok-Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2008 Galuske, M. Methoden der sozialen Arbeit. Eine Einführung. Juventa Verlag (Weinheim) 2007 Heiner, M. Soziale Arbeit als Beruf. Fälle - Felder - Fähigkeiten. Ernst Reinhardt Verlag (München) 2007 Jarmuzek, E. a kol. Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen. Plzeň: Fraus, 2003. info
 • RJ - Materiály dodávané vyučující ve formě powerpointových prezentací a tištěných textů (k dispozici v systému Moodle)
 • AJ - rozšiřující materiály k probíraným odborným tématům získávané z odborných cizojazyčných periodik, z odborné knižní literatury a na příslušných cizojazyčných internetových stránkách
 • AJ - Tkadlčíková Lenka, English for Social Work Purposes 3.
  neurčeno
 • RJ - Pařízková, Š. Ruština pro začátečníky a samouky. Dolní Ředice 2010 a další vydání
Výukové metody
- Powerpointová prezentace
- práce s odborným textem a kognitivní mapou
- skupinová diskuze, dialog
- poslech
Metody hodnocení
- aktivní účast ve výuce
- kognitivní mapa ke každému z probíraných textů (průběžně)
- pohovor na probraná témata - student musí prokázat aktivní znalost odborné slovní zásoby a schopnost plynulé komunikace v cizím jazyce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013, léto 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/leto2015/CJ6_C210