• 1.Obecně o agendě Studijní materiály
  Informace najdete v Nápovědě Agendy pro vystavování materiálů.

 • 2.Chci číst materiál nebo vystavit svoje zápisky apod.
  Pro zobrazení studijních materiálů ke konkrétnímu předmětu zvolte

  Informační systém Student [předmět] Studijní materiály

  1 Odkaz na studijní materiály předmětu.

  Studijní materiály všech předmětů aktuálně vybraného studia v konkrétním semestru zobrazíte

  Informační systém Student Výuka Studijní materiály

  Ve stromu materiálů se pohybujete klikáním na názvy složek, materiál otevřete kliknutím na jeho název.

  Jako student můžete také vystavit pomocné materiály k výuce, např. zápisky z přednášek. Vložte je do složky „Poskytovna“ k tomu určené. Při vkládání postupujte obdobně, jak je popsáno zde v sekci „Chci vystavit studijní materiál“.

 • 3.Proč se na titulní straně aplikace Student po rozkliknutí předmětů nezobrazují stejné odkazy? Proč se odkazy u předmětů během semestru mění?
  V rozcestníku Student/Moje předměty se až na několik výjimek zobrazují ty odkazy, které jsou pro předmět aktuální. U každého předmětu jsou vždy následující položky:

  1 Název a kód předmětu.

  2 Počet kreditů za úspěšné ukončení předmětu.

  3 Typ ukončení.

  4 Odkaz na informace o předmětu v katalogu předmětů.

  5 Možnost zveřejnění se ostatním studentům předmětu.

  6 Vstup do interaktivních osnov předmětu (je-li v předmětu k dispozici interaktivní osnova, tlačítko bude tmavě modré).

  7 Vstup do poznámkového bloku.

  8 Předmětové diskusní fórum.

  9 Možnost sdílení vlastních materiálů (výpisky aj.) se spolužáky – neslouží k odevzdávání domácích úkolů!

  Vyučující může v rámci předmětu využívat různé aktivity, které má možnost studentům zpřístupňovat kdykoli během semestru. Stejně tak odkaz na zkoušky se u předmětu zobrazí až tehdy, když jsou vypsány nějaké termíny.

  Odkazy zobrazitelné v horní části: Diskusní fórum, Studijní materiály, Odevzdávárny, Poskytovna, Odpovědníky, Odpovědní listy

  Odkazy zobrazitelné ve spodní části: Seminární skupiny, Zkoušky, Rozpisy, Katalog, Spolužáci

 • 4.Jak odevzdám práci do odevzdávárny?
  V případě konkrétního předmětu zvolte:

  Informační systém Student [předmět] Odevzdávárny

  Seznam všech vám otevřených odevzdáváren v semestru:

  Informační systém Student Výuka Vám otevřené odevzdávárny

  Vyberte složku, do které chcete soubor vložit. Chcete-li se dostat o úroveň výše, klikněte na ikonu vedle názvu složky.

  Při vkládání do odevzdávárny postupujte obdobně, jak je popsáno zde v sekci „Chci vystavit studijní materiál“. Stačí vložit soubor pomocí ikonky . Máte-li odevzdat rozsáhlejší počet materiálů, založte si složku (). Soubor nebo složku pojmenujte vaším jménem (do odevzdávárny nelze uložit více souborů se shodným jménem, např. zapocet.doc). Není třeba upravovat přístupová práva. Vaše vložené soubory můžete mazat a nahrazovat novými verzemi.

  Odevzdávárna (složka, kam mají studenti právo zápisu pro vkládání svých prací) může mít nastavený režim, kdy odevzdanou práci smí číst pouze autor a učitel, nebo režim, kdy odevzdané práce jsou dostupné i dalším studentům. Toto zjistíte najetím kurzoru na sloupec „Práva“ v řádku s názvem složky.

  1 Práva číst, vkládat a spravovat k souboru či složce.

 • 5.Jak vložím závěrečnou práci do Archivu?
  Postupujte dle Nápovědy k závěrečné práci.

  Vystavené práce lze najít na „Osobní stránce“ příslušného studenta

  Informační systém Lidé

 • 6.Použil jsem dílo, případně jeho část v materiálech určených ke studiu. Jak mám správně citovat zdroj?
  Zásadou správné citace je přehlednost a přesnost tak, aby bylo možné odkazovaný pramen vždy identifikovat a dohledat. Zpracování bibliografických citací se řídí normami:
  • ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace: obsah, forma, struktura
  • ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.

 • 7.Mohou materiály vystavovat i studenti?
  Ano. Chce-li student nabídnout své materiály (zápisky apod.) ostatním, použije

  Informační systém Student [předmět] Poskytovna

  Vkládat do složky smějí zapsaní studenti předmětu (před zahájením výuky v semestru všichni zaregistrovaní, po zahájení výuky pouze zapsaní studenti). Při chystání materiálů na další semestr (kopírování starých materiálů do nového semestru) můžete zvážit kvalitu takto vložených studentských materiálů a zkopírovat je pro využití další skupinou studentů, nebo nikoliv.

  Základní podsložky předmětu (Učební materiály, Odpovědníky, Odevzdávárny, Organizační pokyny a Poskytovna) se vytváří při prvním přístupu do stromu předmětu.

 • 8.Kde mohu zkontrolovat odevzdání souboru?
  Informační systém Student Výuka Studijní materiály

  Odkaz na historii operací se svými soubory najdete v sekci Odevzdávárny. Operace za poslední 3 dny se zobrazují přímo na stránce.

  Nebo:

  Informační systém Soubory Přehled operací se soubory


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na caritasis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.