U lokálních správců naleznete odpověď na otázky týkající se konkrétního využití IS CARITAS určitou fakultou, např. Kdy u nás probíhá elektronický zápis? nebo technických obtíží při přístupu k IS CARITAS.

Přístup k jednotlivým aplikacím a operacím IS CARITAS je řízen systémem přístupových práv. Nastavení pravomocí obhospodařují lokální správci práv. Tyto osoby také přidělují počáteční heslo pro přihlášení na autentizovanou část IS CARITAS (tzv. primární heslo CARITAS).

Dále jsou uvedeny kontakty na osoby, zajišťující koordinaci zavádění IS CARITAS. S dotazy týkajícími se dat v IS CARITAS (stav Katalogu předmětů, termíny zkoušek, ...) se prosíme obracejte primárně na ně.

itemCARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Mgr. Tomáš Svozil tomas(tečka/dot)svozil(zavináč/atsign)caritas-vos(tečka/dot)cz

Vývojový tým: caritasis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz


Dotazy, připomínky, komentáře: caritasis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz