TMSP3_C213 Teorie a metody sociální práce 3

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2017
Rozsah
1/1/0. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miroslav Snášel (přednášející)
Předpoklady
OBOR ( CHASOPKo ) && ROCNIK ( 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se naučí orientovat v hlavních myšlenkových proudech ovlivňujících rozvoj sociální práce, znát teoretické modely relevantní pro sociální práci a osvojí si základní metody a techniky pro výkon budoucí profese. Výuka TMSP v zimním studijním období bude zaměřena na sociální práci s rodinou. Studenti budou seznámeni se základními principy teoretických přístupů a s jejich využitím v sociální práci. Součástí předmětu bude také nácvik praktických dovedností.
Osnova
 • Obsahem zimního semestru jsou následující témata: - Systémový přístup - Systemický přístup - Ekologická perspektiva
Literatura
 • Gjuričová, Š., Kubička. J. Rodinná terapie. Systemické a narativní přístupy. Praha: Grada, 2003. info
 • MATOUŠEK, O. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-502-8. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-368-0. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. 2007. vyd. Praha: Portál, 2007. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Teorie a metody sociální práce. Brno: M.Zeman, 2001. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997, 144 s. info
 • KRATOCHVÍL, S. Terapeutická komunita. Praha: Academia, 1979. info
Metody hodnocení
Podmínkou klasifikace je úspěšné absolvování zkoušky v rozsahu 1. až 3. semestru. Účast na přednáškách není povinná. Zkouška proběhne písemnou formou (kazuistika klienta).
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (zima 2017, nejnovější)
 • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2017/TMSP3_C213