PREZ3_C213 Prezentační dovednosti 3

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2017
Rozsah
0/1. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Bělocká, DiS. (přednášející)
Předpoklady
OBOR ( CHASOPKo ) && ROCNIK ( 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1, Vysvětlit význam schopnosti prezentovat a argumentovat v kontextu pomáhajících profesí ve vazbě na téma formulace společenské zakázky. 2, Naučit studenty připravit vhodnou strukturu prezentace. 3, Naučit studenty vhodné verbální a neverbální techniky. 4, Naučit studenty pohotově reagovat a zvládat obtížné situace. 5, Vysvětlit význam etiky v kontextu prezentace a argumentace.
Osnova
  • Zásady efektivní prezentace a argumentace. Základy rétoriky Verbální a neverbální komunikace a její využití v rámci prezentace, přesvědčivé vystupování. Příprava a obsah prezentace. Zvládání trémy a obtížných situací. Trénink modelových situací.
Literatura
    povinná literatura
  • Medlíková, O. Lektorské dovednosti. Praha: Grada publishing, 2013
  • Hospodářová, I. Prezentační dovednosti. Praha: Alfa Publishing, 2007.
Výukové metody
Výuka bude probíhat především formou praktických cvičení, která budou odrážet probíraná teoretická témata.
Metody hodnocení
Příprava prezentace na zadané téma
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
  • Statistika zápisu (zima 2017, nejnovější)
  • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2017/PREZ3_C213