MSPP3_H113 Mezinárodní soc. práce a politika konkrétních zemí 3

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2017
Rozsah
0,5 hod týdně. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ing. Jan Říkovský, Ph.D. (přednášející)
Rozvrh
St 16:00–17:30 jazyková, kromě Po 4. 9. až Ne 29. 10.
Předpoklady
OBOR ( SOHUP ) && ROCNIK ( 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Mezinárodní sociální práce a politika zaměřená na konkrétní země si klade za cíl poukázat na odlišnosti v jednotlivých sociálních systémech různých zemí, vč. schopnosti rozpoznání sociálního kontextu pro efektivnější práci v cizím prostředí. Program předmětu: - představení předmětu, na co navazuje, co je cílem, jaké budou výstupy - sociální politika, práce a služby v konkrétních zemích, jednotlivé body prezentací a jejich význam - mezinárodní sociální politika, kritická reflexe probíhajících projektů zahraniční pomoci v daném kontextu - prezentace jednotlivých zemí (harmonogram bude upřesněn před začátkem výuky) Pro získání zápočtu studenti vypracují prezentaci, v níž představí situaci v sociální politice, práci a službách v dané zemi.
Osnova
  • - představení předmětu, na co navazuje, co je cílem, jaké budou výstupy - sociální politika, práce a služby v konkrétních zemích, jednotlivé body prezentací a jejich význam - mezinárodní sociální politika, kritická reflexe probíhajících projektů zahraniční pomoci v daném kontextu - prezentace jednotlivých zemí (harmonogram bude upřesněn na začátku výuky)
Výukové metody
- prezentace - kritická reflexe - samostatná práce
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu studenti vypracují a odprezentují prezentaci, v níž představí situaci v sociální politice, práci a službách v zemi, kam jedou v letním semestru na zahraniční praxi. Povinná účast, minimálně 80 %.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
  • Statistika zápisu (zima 2017, nejnovější)
  • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2017/MSPP3_H113