FRJ_10 Francouzský jazyk

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2017
Rozsah
0/1/0. Ukončení: -.
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 13:30–15:00 relax, kromě Čt 7. 9.
Předpoklady
ROCNIK ( 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznamují s francouzštinou jako se zcela novým jazykem. Výuka v tomto semestru si hlavně klade za cíl představit studentům povahu francouzštiny. Jde o to pomoci jim získat učební návyky, tak aby si studenti vytvořili pevný základ pro práci s učebnicí Alter Ego 1. V průběhu prvního výukového semestru by měli zvládnout francouzskou abecedu, číslovky a základní slovní zásobu, která studenty připraví na další práci v úvodních lekcích učebnice. Studenti budou vždy vedeni tak, aby si osvojovali všechny 4 aspekty cizího jazyka: porozumění čtenému textu, mluvenému projevu a produkce při projevu ústním a písemném odpovídající dané úrovni A1 dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Osnova
  • Abeceda, povaha francouzské výslovnosti a pravopisu, slovní zásoba základní komunikace: pozdravy a s tím související kulturní zvyklosti, dokázat představit sebe a vyzvat někoho k tomu, aby se představil, dokázat navázat kontakt. Základní slovesa a gramatické rysy francouzské věty.
Literatura
    povinná literatura
  • • Alter Ego 1, Méthode de français, úroveň A1 , A. Berthet, C. Hugot, V. M. Kizirian, B. Sampsonis, M. Waendendries, vydavatelství Hachette français langue étrangère 2006, Francie
    doporučená literatura
  • • Alter Ego 1, Cahier d’activités, úroveň A1, A. Berthet, C. Hugot, V. M. Kizirian, B. Sampsonis, M. Waendendries, vydavatelství Hachette français langue étrangère 2006, Francie
Výukové metody
Aktivní práce v hodinách, plnění domácích úkolů, které budou kontrolovány krátkým testem vždy na začátku hodiny. Práce studentů bude obodována, po nasbírání 80% z celkového počtu bodů, může student psát zápočtový test.
Metody hodnocení
Vypracování všech úkolů zadávaných v průběhu semestru, dostatek bodů - zvládnutí písemného a ústního zápočtového testu na min. 60%
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019.
  • Statistika zápisu (zima 2017, nejnovější)
  • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2017/FRJ_10