ZDN3_C210 Zdravotní nauky 3

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2013
Rozsah
1/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslava Petřeková (přednášející)
Garance
Mgr. Miroslava Petřeková
Předpoklady
OBOR ( CHASOPK ) && ROCNIK ( 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka navazuje na poznatky z prvního ročníku, student se seznámí s péčí o ženu a dětského klienta, specifiky péče o klienty s duševními onemocněními včetně sociálního dopadu. Součástí výuky je uvedení do problematiky změn zdravotního stavu lidí bez přístřeší a lidí nezaměstnaných
Literatura
  doporučená literatura
 • Baštecký, J. Gerontopsychiatrie. Praha: Avicenum, 1994. info
 • Bujisen, H. Demence. 1. vyd. Praha, Portál, 2006. info
 • Leifer, G. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. info
 • Mahrová, G., Venglářová, M. a kol. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. 1.vyd. Praha: Grada, 2008. info
 • Malá, E., Pavlovský, P. Psychiatrie. 1.vyd. Praha: Portál, 2002. info
 • Marková, E., Venglářová, M., Babiaková, M. Psychiatrická ošetřovatelská péče. 1.vyd. Praha: Grada, 2005. info
 • Raboch, J., Pavlovský, P. Psychiatrie minimum pro praxi. 1. Vyd. Praha: Triton, 1999. info
 • Radimský, M. Psychiatrie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. info
 • Sedlářová, P. a kol. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. info
 • Slezáková, L. a kol. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. info
 • Svoboda, M. et al. Psychopatologie a psychiatrie. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. info
 • Venglářová, M. Problematické situace v péči o seniory. Příručka pro zdravotnické a sociální pracovníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. info
 • Zgola, J.M. Úspěšná péče o člověka s demencí. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. info
Metody hodnocení
aktivní účast v hodinách účast v diskusním fóru na LMS Moodle průběžné prověřování znalostí formou testů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2013/ZDN3_C210