SRP3_C110 Seminář k ročníkové práci 3

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2012
Rozsah
0/0.5. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D. (přednášející)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SRP3_C110/2A1: kromě Po 17. 9. až Ne 23. 9., kromě Po 1. 10. až Ne 7. 10., kromě Po 15. 10. až Ne 21. 10., kromě Po 12. 11. až Ne 18. 11., kromě Po 3. 12. až Ne 9. 12. ; a Po 24. 9. 11:40–12:25 velká, Po 22. 10. 11:40–12:25 velká, Po 5. 11. 11:40–12:25 velká, Po 26. 11. 11:40–12:25 velká, Po 17. 12. 11:40–12:25 velká, P. Jurníčková
SRP3_C110/2A2: kromě Po 17. 9. až Ne 23. 9., kromě Po 1. 10. až Ne 7. 10., kromě Po 15. 10. až Ne 21. 10., kromě Po 12. 11. až Ne 18. 11., kromě Po 3. 12. až Ne 9. 12. ; a Po 10. 9. 11:40–12:25 velká, Po 8. 10. 11:40–12:25 velká, Po 29. 10. 11:40–12:25 velká, Po 19. 11. 11:40–12:25 velká, Po 10. 12. 11:40–12:25 velká, P. Jurníčková
SRP3_C110/2B1: kromě Po 24. 9. až Ne 30. 9., kromě Po 22. 10. až Ne 28. 10., kromě Po 5. 11. až Ne 11. 11., kromě Po 19. 11. až Ne 25. 11., kromě Po 10. 12. až Ne 16. 12. ; a Po 17. 9. 12:35–13:20 velká, Po 8. 10. 12:35–13:20 velká, Po 29. 10. 12:35–13:20 velká, Po 26. 11. 12:35–13:20 velká, Po 17. 12. 12:35–13:20 velká, P. Jurníčková
SRP3_C110/2B2: kromě Po 24. 9. až Ne 30. 9., kromě Po 22. 10. až Ne 28. 10., kromě Po 5. 11. až Ne 11. 11., kromě Po 19. 11. až Ne 25. 11., kromě Po 10. 12. až Ne 16. 12. ; a Po 10. 9. 12:35–13:20 velká, Po 1. 10. 12:35–13:20 velká, Po 15. 10. 12:35–13:20 velká, Po 12. 11. 12:35–13:20 velká, Po 3. 12. 12:35–13:20 velká, P. Jurníčková
Předpoklady
OBOR ( CHASOP ) && ROCNIK ( 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je rozšířit znalosti získané v propedeutickém semináři a ty pak využít pro psaní ročníkové práce. V prvním období bude úkolem studenta navrhnout adekvátní téma ročníkové práce, zvolit cíl a navrhnout metodu zpracování. Po ukončení období by měl student znát principy psaní odborného textu, měl by být schopen stanovit si cíl odborné práce a vybrat vhodnou metodu zpracování.
Literatura
    povinná literatura
  • Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: 2007. Filka, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: 2002. Kubátová, H., Šimek, D. Od abstraktu do závěrečné práce. Olomouc: 2007. info
    neurčeno
  • Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: 2007. Filka, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: 2002. Kubátová, H., Šimek, D. Od abstraktu do závěrečné práce. Olomouc: 2007. info
Metody hodnocení
Účast na seminářích, plnění úkolů, samostudium doporučené literatury. Student odevzdá téma, cíl, a metodu ročníkové práce (součástí bude také osnova práce a seznam odborné literatury).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2013.
  • Statistika zápisu (zima 2012, nejnovější)
  • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2012/SRP3_C110