KANT5_H110 Kulturní antropologie 5

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2012
Rozsah
2/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
ThLic. Jaroslaw Pastuszak, Th.D. (přednášející)
Rozvrh
Po 10:10–11:40 učebna_CMTF, kromě Po 17. 9. až Ne 23. 9.
Předpoklady
OBOR ( SOHUP ) && ROCNIK ( 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poukázat na kontext smyslu přebývání lidské bytosti v konkrétním čase a prostoru, sociálně kulturních vazeb na společnost, vytváření hodnot jedince a skupiny. 1) Antropologické teorie člověka 2) Antropologické teorie kultury 3) Člověk a kultura 4) Člověk a společnost 5) Evolucionistická antropologie 6) Difuzionistická antropologie 7) Konfiguracionismus 8) Strukturální antropologie
Literatura
    doporučená literatura
  • Doporučená literatura: SOUKUP, V. Přehled antropologických teorií kultury, Praha: Portál 2000. ISBN 80-7178-328-5. MURPHY, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie, Praha: Slon, 2004. TENACE, M. Vybrané kapitoly z antropologie, Olomouc: Refugium 2001. ISBN 80-86045-76-5. info
Metody hodnocení
Podminky k udělení zápočtu: úspěšné splnění kolokvia
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014.
  • Statistika zápisu (zima 2012, nejnovější)
  • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2012/KANT5_H110