• 1.Studentská anketa
  je anonymní sběr zpětné vazby ke kvalitě kurzů prostřednictvím elektronického dotazníku. Odpovídají pouze studenti kurzu, je zaručena anonymita.

 • 2.Je anketa opravdu anonymní?
  Anketa je anonymní, vedení školy garantuje, že identita odpovídajících nebude nikdy nikomu zveřejněna. Pokud se student ve volném komentáři podepíše, nelze zjistit, zda uvedl pravou totožnost. Přečtěte si také Podrobnější rozbor k otázkám anonymity ankety.

 • 3.K čemu všemu se student vyjadřuje?
  Student odpovídá na otázky výhradně k předmětům, které má v aktuálním období zapsány. K předmětu jsou automaticky přiřazováni vyučující vedení v Katalogu předmětů jako přednášející nebo cvičící. Neodpovídá se tedy k osobám, které jsou v Katalogu předmětů označeny jako 'náhradní zkoušející', 'pomocník' a 'zástupce'. Vždy se odpovídá zvlášť ke každému učiteli, který je označen jako 'přednášející'. K osobě, která je v Katalogu předmětů označena jako 'cvičící' se odpovídá jen tehdy, není-li k předmětu zavedena žádná seminární skupina. Pokud se výše uvedeným způsobem nenajde obecně k předmětu žádný vyhovující vyučující, je k odpovědím nabídnut předmět bez vyučujícího.

  Student dále odpovídá ke každé seminární skupině předmětu, do níž je přihlášen, a to vždy zvlášť ke každému vyučujícímu seminární skupiny. Pokud tato seminární skupina nemá vyučujícího, pak student odpovídá k seminární skupině bez vyučujícího.

  V anketě se tedy odpovědi sbírají k předmětu s následujícím zpřesněním:

  • předmět a učitel
  • předmět
  • předmět a seminář a učitel seminární skupiny
  • předmět a seminární skupina

  Pokud má student u předmětu či seminární skupiny vyučujícího, který jej neučí, je instruován, aby neodpovídal a nezkresloval tak hodnocení. Podobně pokud student seminární skupinu či předmět nenavštěvuje. Učitel může ke svému předmětu zadat také vlastní instrukce viz následující otázka.

  Student, který na anketní otázky neodpoví, nebude mít přístup k výsledkům ankety; tedy neuvidí vyhodnocení jednotlivých předmětů. Student nemusí nutně odpovědět ke všem předmětům, postačí odpovědět alespoň k polovině zobrazených, alespoň k polovině zapsaných nebo alespoň k deseti předmětům. Student, který dostatečně odpoví, vidí přehledy ke všem předmětům, které byly v příslušném semestru vyučovány na celé univerzitě.

 • 4.Jak zadám instrukce k anketě?
  Pokud chcete k vašemu předmětu získat od studentů zpětnou vazbu k určitému tématu, můžete zadat vlastní instrukce v aplikaci
  Učitel Studenti .. Instrukce studentům
  Instrukce je možné kopírovat i z předchozích období. Studentům se instrukce zobrazí při vyplňování ankety před volnou odpovědí.

  [1] zobrazení instrukcí v anketě studentovi

 • 5.Co se sbírá, co se zveřejňuje?
  Anketní otázky jsou následující:
  Zajímavost předmětu       není vůbec zajímavý ............ je velmi zajímavý
  Přínosnost předmětu       není vůbec přínosný ............ je velmi přínosný
  Obtížnost obsahu	     velmi snadný ................... velmi obtížný
  Náročnost na přípravu      velmi snadný ................... velmi obtížný
  Dostupnost studijních materiálů velmi špatně dostupné .......... velmi dobře dostupné
  Jak učitel učí          velmi špatný ................... vynikající
  Učitel jako odborník       není odborníkem ................ je odborníkem
  Student odpovídá zakliknutím na jedenáctibodové škále. Po ukončení ankety se zveřejňuje:
  Průměrná odpověď za předmět a učitele
  Počítá se ze všech existujících odpovědí ke korespondujícímu předmětu a učiteli.
  Směrodatná odchylka
  Vystihuje rozptýlenost statistických údajů. Čím je užší, tím byli lidé v odpovědi na danou otázku jednotnější.
  Fakultní průměrná odpověď
  Počítá se ze všech odpovědí na danou otázku ke všem předmětům a učitelům fakulty, ze všech předmětů zařazených na fakultu ve stejném semestru.
  V závorkách je pro názornost střední-neutrální hodnota. X je průměrná odpověď ze všech odpovědí k předmětu/semináři a učiteli. * značí rozptyl odpovědí směrodatnou odchylkou. Červeně je vyznačeno místo na stupnici, kam spadá fakultní průměr.

 • 6.Kdy a komu jsou dostupné výsledky?
  Na anketní otázky lze odpovídat nejdříve dva týdny před ukončením výuky. Sběr odpovědí končí před koncem podzimního nebo jarního semestru. Přesná data naleznete přímo v aplikaci
  Student Předmětová anketa
  Interval spuštění a ukončení ankety se nastavuje v aplikaci
  Informační systém Předměty Plnění časových období
  Nejdříve je nutné zvolit období a následně v tabulce pod „Předmětová anketa“ řádek „sběr“ se nastaví datum začátku a konce. V této době student může opakovaně libovolněkrát měnit svoje odpovědi a upravovat volný text.

  Celkové výsledky ankety jsou dostupné těm studentům, kteří odpověděli dostatečně rozsáhle, a všem učitelům až po uzavření sběru odpovědí. Zveřejňování všech odpovědí studentům během zadávání by mohlo vést k nežádoucímu ovlivňování výsledků ankety. Učitelům jsou dostupné volné i jednotlivé odpovědi alespoň den staré. Učitel zavedený u předmětu jako přednášející vidí všechny anketní informace, učitel zavedený jako cvičící vidí pouze informace o svých seminárních skupinách. Volné texty se nezveřejňují, ty jsou určeny jen učiteli, garantovi předmětu a osobám s explicitním právem - obvykle děkan fakulty, či jiný určený funkcionář fakulty nebo školy.

  Během anketního období se zveřejňuje on-line statistika informující o tom, kolik respondentů k předmětu již odpovědělo.

  Škola nemá zájem na vytváření jakýchkoli žebříčků úspěšnosti, popularity atp. předmětů a učitelů na základě výsledků ankety. Proto ani aplikace nepodporuje současné zobrazování výsledků více předmětů. Taktéž aplikace výsledky zobrazuje ve formě, která není dále zpracovatelná běžnými textovými nástroji. Osobám, které budou hromadně strojově stahovat výsledky ankety, bude přístup k výsledkům nadále zablokován.

 • 7.Kde najdu výsledky ankety?
  Po ukončení sběru odpovědí nalezne učitel výsledky:
  Učitel Studenti .. Studentská anketa: odpovědi pro mne
  V aplikaci si lze stáhnout výsledky ankety ve formátu PDF nebo v jiné formě výstupu.

  [1] možnosti zobrazení výsledků ankety


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na caritasis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.