Zápisy volitelných předmětů

Situace:
- zápisy 'p' a 'pv' předmětů mají probíhat od 3. 9. - 20. 9.
- zápisy 'v' předmětů od 10. 9. 20:00 - 16. 9.

 

Postup:

1) Dne 10. 9. změnit v Harmonogramu datum "Změny v zápisu předmětů"
- od 10 9 2012 20:00
- do 20 9 2012
https://is.caritas-vos.cz/auth/predmety/obdobi_plneni.pl?fakulta=CA10;id=181

2) Dne 10. 9. u volitelných předmětů, zanesených do registračních šablon, odebrat příznak "nevypisovat". V období zima 2012 by to měly být:

ATE_10
ENGD1_10
ETV1_10
KM_10
KS_10
LPDF_10
MUT_10
PROJ_10
PSDSN1_10
STM_10
VEKO_10
ZMG_10
ZNR_10
 
Předměty --> Hromadná úprava základních údajů --> v šedé tabulce vybírat dle: atributů --> zaklikat CHASOPK_povinnost, CHASOP_povinnost, SOHUP_povinnost (současně držet klávesu Ctrl) --> zakliknout 'v' předměty --> Vybrat --> zakliknout jen výše uvedené předměty a vybrat --> zvolit úpravu položky "předmět se nevypisuje"--> odkliknout nevypisování a uložit.


3) Zkontrolovat v registrační šabloně, že jsou předměty v období zima 2012 skutečně vypsány (když vypsány nejsou, objevuje se u nich informace [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ])

https://is.caritas-vos.cz/auth/predmety/sablony.pl?fakulta=CA10;obdobi=181;uzel=90;rek=a
 

4) Dne 17. 9. vybrat všechny vypisované volitelné předměty
Předměty --> Hromadná úprava základních údajů --> v šedé tabulce vybírat dle: atributů
a přidat k nim prerekvizitu SOUHLAS:
V hromadných operací s předměty zvolit úpravu položky "Vyžadované předměty (prerekvizity)" a přidat k nim prerekvizitu SOUHLAS.

Příklad:
Předmět ZNR_10 má prerekvizity: obor(CHASOP) || obor(SOHUP)
Po úpravě bude mít: (obor(CHASOP) || obor(SOHUP)) && souhlas

Objasnění: po přiřazení prerekvizity 'souhlas' si student nebude moci zapsat předmět bez explicitního povolení zápisu vyučujícím. A Vás vyučující nic takového udělovat nebudou => studenti si předmět vol. předmět nezapíší. Stále si však budou moci zapisovat a měnit své zápisy povinných a povinně volitelných předmětů.