PŘÍPRAVA PŘED ZAČÁTKEM NOVÉHO SEMESTRU/ROČNÍKU

1. Připravit zápisy předmětů v novém semestru

a) Je zapotřebí zkontrolovat, zda je založeno nové období, v němž má registrace probíhat. Není-li, pak založit (např. "léto 2013")

Předměty --> Editace časových období --> Přidat nové období

Nové období musí mít vyplněny tyto údaje:
- registrace předmětů od-do
- zápis předmětů od-do
- výuka - musíte vyplnit začátek výuky!
- zkouškové období od-do --- napsání alespoň nějakých dat do zkouškového období zaručí, že budete mít funkční vkládání zpráv na Vývěsku (je dobré vyřešit při jednom)
Bez vyplnění výše uvedených údajů nebude registrace funkční (!)

Pozn. Při časové soutěži o zápis volitelných předmětů, je zapotřebí Změny v zápisu předmětů v Harmonogramu rozdělit.
Příklad:
- když zápisy p a pv předmětů mají probíhat od 3. 9. - 20. 9.
- a zápisy v předmětů od 10. 9. 18:00 - 16. 9.

Pak v Harmonogramu období bude:
- Změny v zápisu předmětů "do" 9. 9. 2012 (do této doby budou mít všechny volitelné předměty příznak "nevypisovat");
- následně ráno 10. 9. odebrat příznak "nevypisovat" u volitelných předmětů a zároveň přepsat datum Změn v zápisu předmětů v Harmonogramu od 10. 9. 2012 18 hod do 20. 9. 2012 (tím si budou moci studenti opět zapisovat všechny předměty: p, pv, v)
- po datu 16. 9. všem volitelným předmětům nastavit prerekvizitu SOUHLAS, aby předměty studenti sice viděli, ale nemohli si je zapsat.

Shrnutí principu:
U volitelných předmětů se nastaví příznak NEVYPISOVAT Tím student předmět v nabídce neuvidí a nebude se na něj moci přihlásit. Pak se příznak odebere, student se přihlásí a po skončení doby přihlašování se volitelným předmětům přidělí prerekvizita SOUHLAS. Tím si jej už nikdo další nezapíšeš.
 

b) Tento bod není třeba pro obd. léto 2013 provádět. Platí až pro zimu 2013:

Zkopírujte předměty z loňského období do nově vytvořeného období

Předměty --> Manipulace s obsahem období

Příklad:
Zdrojové období nastavit na zima 2012, cílové období na zima 2013. Ponechat 'všechny předměty období' a 'kopírovat předměty' --> Spustit kopírování nebo přesun předmětů

c) Provést kontrolu předmětů v novém období . U předmětů primárně zkontrolovat, upravit nebo doplnit:
- vyučující
- kapacitu předmětu (tj. kolik maximálně chcete, aby se do předmětu zapsalo studentů?)
- k předmětům, které chcete studentům nabídnout k registraci, přidat prerekvizity: obor(x), rocnik(y) podle Nápovědy:
https://is.caritas-vos.cz/auth/help/ucitel/zkousky#u_zk_prerekvizity

Příklad předmětu s vyplněnými prerekvizitami:

https://is.caritas-vos.cz/auth/predmety/uplny_vypis.pl?fakulta=CA10;obdobi=171;predmet=500910

d) Provést kontrolu a úpravu registračních šablon

Studium --> Plnění šablon

Nezapomenout upravit informační text v Plnění šablon:
https://is.caritas-vos.cz/auth/predmety/sablony_plneni.pl

e) informovat o registraci studenty

 

2. Zavést nové praxe, jednorázové akce a kurzy a soustředění

Praxe: předmětové balíky Rozpisů studentů (Učitel --> zvolit předmět "Odborná praxe" --> Rozpisy - Správa balíku a témat/variant)

Jednorázové akce: nepředmětové balíky Rozpisů studentů (Studium --> Rozpisy --> Mimořádné přednášky)

Kurzy a soustředění: K dořešení (v lednu)

 

3. Importovat seminární skupiny

a) Vytvoříte importovací soubor.
Jeho formát musí být v předepsané podobě (ve stejné jako byl vytvořen exportovací aplikací). Formát obsahuje sloupce v následujícím pořadí:

    (A) Kód předmětu
    (B) Označení seminární skupiny
    (C) Rozvrh seminární skupiny -- POZOR tento údaj nelze vložit  importem seminárních skupin!
    (D) Max. počet studentů
    (E) Přihlásit od (datum a hodina) -- zadejte čtyři čísla oddělená mezerou,     např. 1 9 2000 17 (1. září od 17 hodin).
    (F) Přihlásit do (datum) -- zadejte datum oddělené mezerami
    (G) Odhlásit do (datum) -- zadejte datum oddělené mezerami
    (H) Poznámka (lib. textová poznámka viditelná studentům)
    (CH) Cvičíci předmětu, učitelé, kteří jsou přiřazeni k dané  seminárni skupině, uča oddělená čárkou

 Váš soubor tedy bude vypadat nějak takto:
 Kód předmětu;označení skupiny;;;;;;; učo cvičícího skupiny

b) Soubor naimportujete přes Předměty --> Seminární skupiny ... Import

e) Import rozvrhu seminářů - je součástí normálního rozvrhu, viz https://is.caritas-vos.cz/auth/rozvrh/rozvrh_dok_rozvrhare.pl

 

4. Importovat rozvrh

Vlastní podporu pro rozvrhy nemáme. Při importu rozvrhu postupovat dle  dokumentací pro rozvrháře (princip tvorby importovacího souboru je  stejný jako v popisu výše).
https://is.caritas-vos.cz/auth/rozvrh/rozvrh_dok_rozvrhare.pl
 

5. Přijímací řízení

K dořešení

 

ZÁŘÍ A TĚSNĚ PŘESNĚ PŘED ZÁŘÍM

1. Posun studentů do dalšího ročníku

a) bezproblémoví studenti

Studijní --> Hromadně: průběh oboru (do aplikace vstoupit s hromadným výběrem "CARITAS: Postup: Studenti s žádným neúspěšným hodnocením v obdobích") --> ponechat zakliknuté "zvýšit", zaškrtnout "ročník" a odškrtnout "semestr", dále vepsat datum pro vkládané položky --> potvrdit správnost pokynů (je zapotřebí potvrdit 2x, nejprve se operace provede jen nanečisto).

b) opakovači ročníků

Studijní --> Hromadně: průběh oboru (do aplikace vstoupit s hromadným výběrem "CARITAS: Postup: Kandidáti na opakovače ročníků") --> zakliknout "nastavit", obě pole pro ročník i semestr nechat prázdná, v roletce nastavit stav '31 zápis - opak. etapy', vepsat datum pro vkládané položky --> potvrdit správnost pokynů (je zapotřebí potvrdit 2x, nejprve se operace provede jen nanečisto).

Pozor: zadání stavu 31 je důležité proto, aby "opakovači" mohli zapisovat i úspěšně absolvované předměty.

 

2. Udělení řádných zápisů novým studentům z přijímacího řízení

Studijní --> Hromadně: průběh studia (do aplikace vstoupit hromadným výběrem "CARITAS: Nově přijatí: přijat nezapsán (stav 88)" --> vyberete stav '11 řádný zápis', příslušnou formu (76/77) a financování --> potvrdit správnost pokynů (je zapotřebí potvrdit 2x, nejprve se operace provede jen nanečisto).

 

3. Změna studijní skupiny

Studijní --> Hromadně: studijní skupina --> potvrdit správnost údajů (je zapotřebí potvrdit 2x, nejprve se operace provede jen nanečisto)

 

4. Zápisy předmětů

a) Kontrola před zápisem

Studenti mají vytvořeny registrační šablony. Lze je zkontrolovat:

Studium --> Prohlídka šablon --> Registrační šablona...

Dále je vhodné studenty o probíhajících zápisech informovat e-mailem a zprávou na Vývěsce.

b) Kontrola v průběhu zápisu

Po začátku registrace doporučujeme namátkovou kontrolu, zda studenti nemají červené registrace tam, kde by je mít neměli.

Jsou-li v seznamu studenti, zkontrolujte kvůli čemu mají registraci červenou (Studijni --> Zápis/hodnocení předmětů v období).

 

5. Tisk Diplomu a Vysvědčení o závěrečné zkoušce VOŠ

K dořešení.